Stichting Afvalfonds Verpakkingen

Laatst geüpdatet op 06-03-2023

Stichting Afvalfonds Verpakkingen organiseert het inzamelen en recyclen van plastic verpakkingen. In het komend jaar zijn er enkele wijzigingen in de wet- en regelgeving. Dit omvat vooral de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV). De wijzigingen zijn mogelijk van invloed op bedrijven en hun verpakkingen, jaarlijkse aangifte en administratie. Daarom willen we deze informatie graag met jou delen.

Producent of importeur

Vanaf 1 januari 2023 wijzigt de toepassing van het begrip ‘producent of importeur’, op voorspraak van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het inzamelen en recyclen van plastic verpakkingen in het zwerfafval wordt bekostigd met deze Afvalbeheerbijdrage Verpakkingen.

Door de wijziging wordt Moonen Packaging vanaf 2023 als importeur verantwoordelijk voor de afdracht van de afvalbeheerbijdrage van verkooppuntverpakkingen. Daarnaast treedt een opslag op SUP-artikelen van €2,30 / 1000 stuks in werking. Gezien de impact van deze maatregelen zijn wij genoodzaakt de heffingen, indien van toepassing, aan je door te belasten. Echter, we zullen dit zo transparant mogelijk vermelden op onze facturen. Op de website van het Afvalfonds vind je de tarieven per materiaalsoort.

Momenteel onderzoeken we bij Moonen Packaging wat de gevolgen van deze wijzigingen zijn voor onze klanten. Vanwege ons uitgebreide assortiment hebben we tijd nodig om de exacte impact voor alle verpakkingen te bepalen. Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om deze heffingen van het Afvalfonds op een later moment in rekening te brengen of in onze prijzen te verwerken. We houden jou op de hoogte en zullen te zijner tijd verder informeren.

De afvalbeheerbijdrage betreft enkel artikelen die voor het eerst op de Nederlandse markt gebracht worden. Indien je zelf verkooppuntverpakkingen of SUP-artikelen importeert of bij ons een product met eigen merk/logo/bedrijfsnaam inkoopt, ben je zelf verantwoordelijk voor de afdracht aan het Afvalfonds. In de praktijk betekent dit dat o.a. supermarkten en private-labelhouders verantwoordelijk worden voor het doen van aangifte over de verpakkingen van hun huismerken. Voor meer informatie en voorbeelden verwijzen we je graag naar de website van het Afvalfonds.

 

Verkooppuntverpakkingen

Vanaf 1 januari 2023 verschuift de verantwoordelijkheid voor de afvalbeheerbijdrage van de gebruiker van de verpakking naar de producent of importeur voor verkooppuntverpakkingen. Verkooppuntverpakkingen zijn verpakkingen die ter plaatse op het moment van verkoop worden gevuld of aan een product worden toegevoegd. Denk bijvoorbeeld aan tasjes, zakjes, drinkbekers, deksels of folies.

De heffing vindt niet meer plaats op het moment dat de verpakking voor de eerste keer wordt gebruikt, maar op het moment dat de verpakking voor het eerst op de Nederlandse markt ter beschikking wordt gesteld. Dit kan dus door productie in Nederland of door import. 

Indien de verkooppuntverpakking een uiting heeft van een merkeigenaar (logo, naam of merkteken) is de merkeigenaar verantwoordelijk voor het betalen van de afvalbeheersbijdrage. Hiervoor verwijzen we je graag naar het kopje 'Producent of importeur'.

Hieronder vind je een beslisboom om je te helpen beoordelen wie er verantwoordelijk is voor de Afvalbeheerbijdrage.

 

Verpakkingenadministratie

Daarnaast komen er veranderingen op het gebied van verpakkingenadministratie in 2023.

  1. Statiegeldblikjes moeten apart worden opgegeven, met vermelding van aantal en kilo’s per materiaalsoort.
  2. Wegwerpplastic producten (SUP) met opgave van aantal en kilo’s. Deze dienen vanaf verkoop van 1 stuk al aangegeven te worden. Hier geldt dus niet de ondergrens van 50.000kg.
  3. Meermalige (hergebruikte) verpakkingen met daarbij het totale gewicht van alle meermalige en herbruikbare producten, uitgesplitst per materiaalsoort

Alle informatie met betrekking tot de wijzigingen in verpakkingenadministratie vind je bij het Afvalfonds.

Meer details over de verpakkingenadministratie

 

UPV bedrijfsafval-regeling

In 2023 gaat het Afvalfonds bovendien de gescheiden inzameling organiseren van plastic consumentenverpakkingen, drankenkartons en glas bij bijvoorbeeld scholen, kantoren en winkels. De kosten hiervoor worden opgenomen in de tarieven voor de afvalbeheerbijdrage voor kunststof, drankenkartons en glas. Voor SUP-verpakkingen bedraagt deze opslagcomponent per januari 2023 €2,30 per 1000 stuks, exclusief BTW.

Ontdek de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid m.b.t. bedrijfsafval-regeling

Momenteel zijn nog niet alle aanpassingen voor volgend jaar duidelijk, zodra we nieuwe informatie ontvangen zullen we deze webpagina updaten.

Heb je vragen of wil je meer weten over de nieuwe wetgeving? We hebben de meest gestelde vragen alvast in dit artikel voor je op een rij gezet. Staat jouw vraag er niet tussen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen of lees verder op de website van het Afvalfonds.

Benieuwd naar de bijeenkomst van het Afvalfonds afgelopen september? Je kunt hem hier terugkijken.

© 2024 Moonen Packaging