Stichting Afvalfonds Verpakkingen

Laatst geüpdatet op 01-11-2022

Stichting Afvalfonds Verpakkingen organiseerde op 6 september een informatiebijeenkomst over wijzigingen in de wet- en regelgeving komend jaar. De wijzigingen zijn mogelijk van invloed op bedrijven en hun verpakkingen, jaarlijkse aangifte en administratie. Daarom willen we deze informatie graag met jou delen.

Producent of importeur

Zo wordt het begrip ‘producent of importeur’ gewijzigd, wat mogelijk leidt tot een impact op je aangifte. In de huidige situatie betaalt de fabrikant van het product de Afvalbeheerbijdrage Verpakkingen, maar vanaf 1 januari 2023 betaalt de opdrachtgever voor het vervaardigen van het product de Afvalbeheerbijdrage Verpakkingen. Dit betekent dat de opgave, aangifte en daarmee gepaard gaande administratie bij de merkeigenaar komen te liggen.

In de praktijk betekent dit dat o.a. supermarkten en private-labelhouders zelf verantwoordelijk worden voor het doen van aangifte over de verpakkingen van hun huismerken. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld verzamel- of verzendverpakkingen. Voor meer informatie en voorbeelden verwijzen we je graag naar de website van het Afvalfonds.

 

Verpakkingenadministratie

Daarnaast komen er veranderingen op het gebied van verpakkingenadministratie in 2023.

  1. Statiegeldblikjes moeten apart worden opgegeven, met vermelding van aantal en kilo’s per materiaalsoort.
  2. Wegwerpplastic producten (SUP) met opgave van aantal en kilo’s.
  3. Meermalige (hergebruikte) verpakkingen met daarbij het totale gewicht van alle meermalige en herbruikbare producten, uitgesplitst per materiaalsoort

Alle informatie met betrekking tot de wijzigingen in verpakkingenadministratie vind je bij het Afvalfonds.

Meer details over de verpakkingenadministratie

 

UPV bedrijfsafval-regeling

In 2023 gaat het Afvalfonds bovendien de gescheiden inzameling organiseren van plastic consumentenverpakkingen, drankenkartons en glas bij bijvoorbeeld scholen, kantoren en winkels. De kosten hiervoor worden opgenomen in de tarieven voor de afvalbeheerbijdrage voor kunststof, drankenkartons en glas.

Ontdek de UPV bedrijfsafval-regeling

 

Benieuwd naar de gehele bijeenkomst van 6 september? Je kunt hem hier terugkijken.

© 2022 Moonen Packaging