Disclaimer

Moonen Packaging B.V. wijst u op het onderstaande met betrekking tot de website www.moonenpackaging.com:

Deze website is eigendom van Moonen Packaging B.V. De gepresenteerde informatie is met de grootste zorg samengesteld en wordt uitsluitend beschikbaar gesteld in het kader van de algemene presentatie van Moonen Packaging B.V. op het internet. Alle informatie is beschermd door auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten.

Hyperlinks van derden binnen de website worden niet door Moonen Packaging B.V. onderhouden. Moonen Packaging B.V. staat niet in voor de volledigheid, duidelijkheid en/of actualiteit van de betreffende pagina's.

Bezoekers van de site of derden kunnen op geen enkele wijze enig recht of enige aanspraak ontlenen aan het bezoek en/of de informatie zoals weergegeven op deze site. Uit een bezoek aan de site, en/of het downloaden, en/of opslaan of delen van de daarin opgenomen informatie, kan op geen enkele wijze een rechtsverhouding met Moonen Packaging B.V. en/of haar medewerkers worden afgeleid.

Moonen Packaging B.V. wijst erop dat e-mail correspondentie per definitie niet als vertrouwelijke informatie wordt beschouwd, tenzij tussen Moonen Packaging B.V. en de afzender reeds een klant-leverancier relatie bestaat en/of Moonen Packaging B.V. zich ervan heeft kunnen vergewissen dat een behartiging van de belangen van de afzender niet strijdig is met de belangen van de klant en/of Moonen Packaging B.V. zelf.

Moonen Packaging B.V. wijst iedere vorm van aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en/of gebruik van de informatie op deze website en aanverwante internetapplicaties uitdrukkelijk van de hand.

Moonen Packaging, Package Group Moonen, en Moonen B.V. zijn handelsnamen van Moonen Packaging B.V.

© 2023 Moonen Packaging