Nieuwe regels plastic wegwerpbekers en voedselverpakkingen (sup-ban)

WAT ZIJN DE GEVOLGEN VOOR JOUW ORGANISATIE?

We schreven er al eerder over. Om zwerfafval tegen te gaan komen er nieuwe regels over het gebruik van plastic wegwerpbekers en voedselverpakkingen. Eind maart 2022 heeft de minister de definitieve regeling bekend gemaakt. Wat houdt deze regeling precies in en wat zijn de gevolgen voor jouw organisatie? We zetten het hier op een rij. 

SUP-wetgeving om zwerfafval te reduceren

Iedere dag gooien we in Nederland 19 miljoen wegwerpbekers en -voedselverpakkingen weg. Dat zijn 7 miljard stuks per jaar. Een deel daarvan belandt ook nog eens als zwerfafval op straat, in de natuur en in ons water. Met de Single Use Plastics (SUP) wetgeving binnen Europa moeten alle EU lidstaten in 2026 een ambitieuze en aanhoudende reductie in het gebruik van plastic wegwerpbekers en –voedselverpakkingen realiseren vergeleken met 2022. En zo ook Nederland. 

De SUP-ban in het kort

De SUP ban in Nederland bevat regels over het gebruik van plastic wegwerpbekers en voedselverpakkingen to go en ter plaatse. Voor to go wordt het uitgangspunt dat wegwerpartikelen slechts tegen betaling kunnen worden uitgegeven. Ook moet er een mogelijkheid zijn om herbruikbaar toe te passen. Voor consumptie ter plaatse (denk aan kantoren, horeca en festivals) wordt herbruikbaar de norm. De inwerkingtreding van de regels is uitgesteld en wordt 1 juli 2023 voor to go en 1 januari 2024 voor consumptie ter plaatse. Hiermee komt de minister tegemoet aan het verzoek van vele ondernemers om meer tijd te krijgen om aan de eisen van de Regeling te kunnen voldoen. 

 

Voorsorteren op de SUP-wetgeving

Nu de regeling is uitgekristalliseerd, is het zaak om ons voor te bereiden op wat komen gaat. En met ‘ons’ bedoelen we jou en wij. Samen gaan we op zoek naar het beste alternatief voor jouw specifieke situatie. We gaan hierover dan ook graag met je in gesprek. Over welke mogelijkheden hebben we het dan? 

 

Consumptie to go

Voor consumptie onderweg, afhalen of bezorgen gelden vanaf 1 juli 2023 de volgende opties*:

  1. Wegwerp met opslag én
  2. Verplicht aanbieden van herbruikbaar alternatief of ‘bring your own’

Organisaties die werken met to go, van take-away koffie tot maaltijdbezorging, zijn verplicht een geldelijke opslag te rekenen voor alle verpakkingen die plastic bevatten. Je mag als organisatie zelf de hoogte van deze opslag bepalen. De richtbedragen zijn: 

  • € 0,25 voor bekers
  • € 0,50 voor een maaltijd (dit kan bestaan uit meerdere verpakkingen)
  • € 0,05 voor voorverpakte groente, fruit en noten en portieverpakkingen

Wegwerp met opslag moet gecombineerd worden met het aanbieden van een herbruikbaar alternatief of ‘bring your own’. Voor een koffiezaak zal het wellicht gemakkelijker zijn om ‘bring your own’ in te voeren, voor een maaltijdbezorger past een retoursysteem beter. Per situatie zoeken we met je uit wat de optimale oplossing is, rekening houdend met de milieubelasting, praktische toepasbaarheid en kosten.

(suikerriet voedselverpakkingen zijn in de toekomst nog toegestaan met opslag)

Consumptie ter plaatse

Voor consumptie ter plaatse komen per 1 januari 2024 twee opties*:

  1. Herbruikbaar
  2. Wegwerp dat hoogwaardig is te recyclen (75 -> 90%)
     

Bij consumptie ter plaatse betreft het onder andere de volgende locaties: kantines, evenementen, café/restaurants, kantoren (inclusief drankautomaten), scholen.

Het uitgangspunt van de regeling is een verbod op wegwerp, hergebruik wordt de norm. Toch is er een mogelijkheid om voor wegwerp te kiezen, bijvoorbeeld als er geen afwasfaciliteiten zijn of uit hygiënisch oogpunt. In dat geval moet sprake zijn van wegwerp in combinatie met hoogwaardige recycling met een oplopende inzamelingsdoelstelling. Onder hoogwaardige recycling wordt verstaan dat de verpakking weer voor hetzelfde doel kan worden gerecycleerd. Koffiebeker wordt koffiebeker bijvoorbeeld.  

Essentieel is om uit te zoeken welk alternatief – herbruikbaar of hoogwaardige wegwerp – voor jouw organisatie haalbaar is. Dat kan per situatie verschillen. Relevant hierbij is om steeds met alle facetten rekening te houden en bijvoorbeeld niet automatisch te kiezen voor de ouderwetse kop en schotel. Want wist je dat in bepaalde gevallen het gebruik van een kop en schotel een grotere milieubelasting heeft dan wegwerp?  Hier kom je achter door naar de volledige levenscyclus van een product te kijken. Dus van productie, tot vervoer, tot end of life. 

* De SUP ban regeling geldt niet voor 100% kunststofvrije alternatieven. Dit zou een extra optie kunnen zijn. Wij zijn momenteel de mogelijkheden op dit vlak verder aan het onderzoeken. 

 

De meest duurzame optie

Of het nu om herbruikbaar of wegwerp gaat, om to go of ter plaatse, als koploper in duurzame verpakkingsoplossingen blijven wij samen met leveranciers en ketenpartners op zoek naar de beste alternatieven. Zo geloven wij in producten vervaardigd uit afval- en reststromen en gaan we onderzoeken of bijvoorbeeld onze stack-it beker hoogwaardig te recyclen valt en als alternatief kan dienen voor die situaties waarin herbruikbaar niet passend of mogelijk is. Moonen zou immers Moonen niet zijn als we niet zelf onderzoek doen en kritisch blijven monitoren wat er gebeurt in de markt en vanuit wetgeving. 

Welke keuze maak jij?

De vraag blijft dus: welke keuze maak jij? Hierover gaan we graag met je in gesprek, zeker nu de optimale optie per situatie anders kan zijn. Neem dus gerust contact met ons op!

© 2024 Moonen Packaging