Samenwerking met Thijs Logistiek

Maandag 4 maart 2019, Weert - Moonen Packaging en Thijs Logistiek hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend. De komende drie jaar gaat de samenwerking met Thijs Logistiek nog intensiever worden. Een van de doelen is om via data en informatie uit te wisselen transport duurzamer te maken.

Thijs Logistiek is al jaren één van de vervoerders van Moonen Packaging en middels deze overeenkomst zal de samenwerking nog intensiever worden. "We zijn blij met een intensieve samenwerking, zodat we ook informatie kunnen delen. Ketensamenwerking is essentieel om het geheel duurzamer te maken", aldus Roland van Bussel, Operations Manager bij Moonen Packaging.
Het vervoer van alle palletzendingen in de Benelux zullen door Thijs logistiek worden verzorgd, maar verder zal naast de dagelijkse data uitwisseling en rapportages ook andere initiatieven worden opgepakt.

We gaan het ophalen van onze circulaire Stack-it beker automatiseren en de ABCO2 tool uitrollen. Met deze tool is per order de CO2 uitstoot te berekenen. Zo kunnen we samen met Thijs Logsitiek en klanten de transportroutes duurzamer uitvoeren.
Thijs Logistiek en Moonen Packaging hebben het vertrouwen uitgesproken om samen echt partnership te gaan ontwikkelen met elkaar.

Kijk hier voor meer informatie over Stack-it

 

                                                      

© 2023 Moonen Packaging