Samen slimmer worden met Supply Chain Game

Optimaliseren van ketensamenwerking

Op donderdag 15 juni speelden een twintigtal medewerkers van Moonen Packaging samen de ‘Slimstock Supply Chain Game’. Door samen dit online spel te spelen, leerden zij hoe elk niveau en elke kleine beslissing impact heeft op de supply chain.

Wisselen van stoel
Als ketenregisseur neemt Moonen Packaging voor klanten het gehele verpakkingsproces onder de loep. Daarbij gaan we op de stoel van de klant zitten. Om in de gehele keten continu verbeteringen aan te brengen en om samen te werken met andere schakels in de keten is communicatie en transparantie nodig. Dat ervaarden ook de medewerkers die deelnamen aan het spel.

Superhelden in Supply Chain
In 4 teams kropen de medewerkers in de keten van een bierproductie. Elke medewerker vertegenwoordigde een schakel in de keten van producent tot retailer. Het doel van het online spel is om tegen de laagste kosten altijd aan de consumentenvraag te kunnen voldoen. In de eerste ronde was er geen communicatie toegestaan en speelden alle schakels door elkaar heen. De voorraadkosten en backorderkosten in deze eerste ronde waren dan ook hoog bij de meeste teams. In de tweede ronde mocht men met elkaar een strategie bepalen en overleggen. “Wanneer je niet met elkaar overlegt en je niet de vraag van de klant weet, dan is het erg lastig om in te schatten wat je als tussenschakel nu dient te bestellen.” merkte een medewerker op. Vertrouwen en samenwerking zijn absoluut nodig voor een goed gezamenlijk resultaat in een dynamische Supply Chain. Uiteindelijk won het winnende team een lekker bierpakket.

Over de Supply Chain Game
De Supply Chain Game werd geïnitieerd door Slimstock. Als expert in voorraad optimalisatie, helpen zij organisaties om hun voorraadprocessen te verbeteren, de samenwerking in uw supply chain te ondersteunen en om de gehele keten te optimaliseren. Middels de game krijgen medewerkers op elk niveau in de organisatie inzicht om de impact van hun beslissingen inzichtelijk te krijgen. Lees meer

Moonen Packaging en Slimstock
Moonen Packaging werkt al sinds 2005 samen met Slimstock om de voorraadprocessen binnen de organisatie te optimaliseren. Met Slim4 wordt er continue gestuurd op het vinden van een balans tussen de voorraadwaarde en beschikbaarheid. Voor ieder product in het assortiment worden de statistische afzetpatronen continue gemonitord. Op deze wijze worden trends en seizoenspatronen automatisch herkend en kan er door het Supply Chain team van Moonen snel worden ingespeeld op dreigende voorraadissues.

 

© 2023 Moonen Packaging