Platinum status voor MVO-beleid Moonen Packaging

Verpakkingsspecialist Moonen Packaging heeft van EcoVadis de hoogst haalbare Platinum status gekregen voor haar MVO-beleid. Daarmee behoort Moonen Packaging tot de beste 1% van alle onderzochte organisaties die aangesloten zijn bij dit wereldwijde platform voor de registratie en validatie van duurzame prestaties.

Onafhankelijke beoordeling
EcoVadis onderzoekt en beoordeelt bedrijven aan de hand van 21 criteria in 4 thema’s. EcoVadis heeft als onafhankelijke club wereldwijd meer dan 100,000 beoordelingen uitgevoerd. Ze beoordelen het beleid, de initiatieven en de resultaten op het gebied van milieu, arbeidsomstandigheden en mensenrechten, eerlijke handelspraktijken en supply chain. Deze criteria worden jaarlijks opnieuw beoordeeld. In 2014 bereikte Moonen Packaging de zilveren status en sinds 2015 zijn ze 5 keer beoordeeld met de Gouden status. EcoVadis heeft dit jaar de Platinum status toegevoegd en Moonen Packaging heeft deze status meteen bereikt.

Aantoonbaar duurzaam
Hans Houtappels, CEO van Moonen Packaging, over de Platinum status: “Met het behalen van deze platinum rating tonen we aan dat we als organisatie continu blijven werken aan een ijzersterk MVO-beleid, en aan thema's als milieu, sociaal, ethiek en supply chain. Wij zijn trots op onze initiatieven en resultaten op het gebied van duurzaamheid en de waardering die we daarvoor krijgen van onze stakeholders. Het behalen van de hoogst mogelijke rating in de evaluatie van EcoVadis is een geweldige aanvulling op het BREEAM excellent **** certificaat die dit jaar aan ons nieuwe pand is toegekend en de MVO prestatieladder niveau 4.”

Moonen Packaging blijft investeren in de verduurzaming van haar organisatie en streeft ernaar om haar stakeholders daar actief bij te betrekken.

© 2024 Moonen Packaging