MVO prestatieladder niveau 4 certificaat verlengd voor Moonen Packaging

Als resultaat van jarenlange investeringen in verduurzaming van de organisatie is Moonen Packaging Europees koploper als het gaat om certificeringen in de verpakkingsbranche. Het op een na hoogst haalbare duurzaamheidscertificaat van Moonen is de MVO Prestatieladder niveau 4. Onlangs werd Moonen door twee onafhankelijke instanties met succes ge-audit en daarmee opnieuw gecertificeerd, onder andere voor deze prestigieuze norm.

De MVO Prestatieladder maakt de duurzame ontwikkeling van Moonen concreet, objectief en aantoonbaar voor de markt. Hierbij wordt specifiek getoetst op ‘best practices’ en op het betrekken van stakeholders bij de verdere verduurzaming van de verpakkingsketen. Dat is in lijn met de ambitie van Moonen: draagvlak voor MVO creĆ«ren en klanten en leveranciers vooruit helpen met duurzaam ondernemen.

Waardevolle input
De drijvende kracht achter die ambitie is het personeel van Moonen. “We zijn de afgelopen maanden zowel intern als extern ge-audit”, vertelt Roland van Bussel, Operations Manager bij Moonen. “Dan merk je heel goed dat MVO werkelijk in de haarvaten van de onderneming zit. Zo’n interne audit op verschillende afdelingen brengt het beste in mensen hier naar boven. Het leeft ontzettend en medewerkers willen alles uit de audit halen wat er in zit. Die levert immers waardevolle input op, waarmee ze hun eigen procedures kunnen controleren en verbeteren. Een audit geeft ook een unieke kans om oplossingen voor klachten te verzinnen. Oplossingen  waarvan je het effect bij de volgende audit weer kunt toetsen. Een interne audit maakt je als bedrijf dus slimmer.”

Kwaliteit werkt door
De externe audit heeft voor Moonen Packaging een extra dimensie door de hercertificering van MVO Prestatieladder 4. "Die norm laat je met de groene bril naar je hele keten kijken en met stakeholders in gesprek gaan over MVO," zegt Ruben Nolles, Supervisor Quality. "We luisteren en integreren hun wensen op gebied van MVO in onze eigen procedures. Aan de andere kant willen we hen ook bewust maken wat verdere samenwerking qua duurzaam ondernemen hun kan opleveren. Daar geeft de externe audit harde bewijzen voor. Bewijzen dat samenwerken met ons hun CO2-uitstoot concreet verlaagt en dat onze inspanningen op gebied van kwaliteit ook echt doorwerken tot in het hart van hun organisatie."

Read this press release in English

© 2023 Moonen Packaging