Moonen investeert in gelukkige en vitale medewerkers

Voor Moonen Packaging is het welzijn en de vitaliteit van haar medewerkers erg belangrijk. Managers zitten geregeld met medewerkers samen om te vragen hoe het met ze gaat. Ook vult elke medewerker wekelijks 2DAYSMOOD in; een tool om werkgeluk en betrokkenheid te meten. Vitaliteit wordt gestimuleerd door hulpmiddelen aan te bieden die beweging en gezondheid stimuleren.

HR manager Anouk Veenstra: “Moonen Packaging streeft naar duurzaam inzetbare medewerkers welke nu en in de toekomst gezond, plezierig en productief kunnen werken. Door de tevredenheid en betrokkenheid in 2DAYSMOOD te meten, kunnen we het welzijn van onze medewerkers signaleren en hierop inspelen indien nodig. Door medewerkers bewust over hun welzijn te laten reflecteren en openheid te creëren om hierover de communiceren, is het gemakkelijker om het gesprek aan te gaan. Natuurlijk is niet altijd alles perfect en zijn er punten ter verbetering. Daarom zijn we erg blij met de feedback van medewerkers, zodat we kunnen blijven verbeteren en innoveren.”

“Bij Moonen doen we niet aan traditionele beoordelingsgesprekken. We gaan het hele jaar door in gesprek met elkaar. Elke medewerker heeft een eigen ontwikkelplan met doelstellingen die verder reiken dan hun prestaties. We zetten graag in op hun drijfveren zodat werkplezier als belangrijk ervaren wordt. Eigenaarschap wordt gestimuleerd door bewust de vraag te stellen: wat kan ik als manager, als afdeling of als organisatie doen ter optimalisatie van de medewerkerstevredenheid?”

Naast het wekelijks invullen van 2DAYSMOOD wordt er jaarlijks een nulmeting gedaan middels een uitgebreidere verdiepende vragenlijst die veel inzichten geeft. De resultaten van afgelopen nulmeting waren zeer positief. De vraag: “Hoe waarschijnlijk is het dat je Moonen Packaging als goede werkgever aanraadt aan anderen?” werd beantwoord met een gemiddelde van 7,7. Waardering, balans werk-privé, relatie met collega’s en intrinsieke motivatie worden als belangrijke succesfactoren aangeduid die de medewerkerstevredenheid positief beïnvloeden. “Gelukkige medewerkers zijn de sleutel tot succes. Tevreden medewerkers resulteren in klanttevredenheid en uiteindelijk in resultaat.”

Investeren in gezondheid en vitaliteit bevorderd de productiviteit, verlaagd ziekteverzuim en leidt tot meer omzet en een beter bedrijfsimago. “Alle medewerkers mogen naar behoefte een health check aanvragen om de algehele gezondheid te meten. Middels een interne nieuwsbrief en tv schermen worden onze medewerkers regelmatig geïnspireerd om vitaal te werken. Ook hebben we sinds mei dit jaar trappers en zitballen op kantoor die beweging tijdens het werk stimuleren.”

© 2023 Moonen Packaging