Liefde voor duurzame logistiek

Het Europees Milieu Agentschap (EMA) stelt dat het slecht gesteld is met de luchtkwaliteit in Nederland. Alleen de Duitse lucht bevat meer stikstofdioxide dan Nederland. Het is het soort nieuws, dat onze Operations Manager Roland van Bussel in het hart raakt.

“De tegenstrijdigheid is groot”, vertelt van Bussel. “Aan de ene kant trekt de economie aan en zie je meer vervoersbewegingen. Aan de andere kant gaat de opwarming van de aarde steeds sneller en je ziet de gevolgen daarvan. Dat moeten we ketenbreed aanpakken: samen innoveren en actie ondernemen. Zodat we als keten kunnen groeien, op een verantwoorde manier.”

Duurzaam denken in logistieke keten
“Ik zie daarin nadrukkelijk een rol weggelegd voor Moonen Packaging, als ketenregisseur. Wij hebben een duurzaamheidsbeleid dat geënt is op samenwerking in de keten. We verpakken onze goederen met zo min mogelijk verpakkingsmaterialen. Daar werken we voor samen met leveranciers. We transporteren die verpakkingen zo efficiënt mogelijk naar klanten in heel Europa. Dat doen we samen met onze transportpartners. Uit liefde voor de planeet, en uit zorg voor de toekomst van ons familiebedrijf.”

Liefde voor duurzame logistiek
“Meten is weten”, vervolgt Van Bussel. “Wij weten door alle MVO-certificaten en trajecten heel goed waar we staan als het gaat om CO2-reductie. En hoe we met onze supply chain partners een efficiënt routeplan op kunnen stellen. Hobbels op die route zijn volgens het EMA: de lengte van de ritten, de gebruikte vervoersmiddelen en de technologie. De ketensamenwerking met Transmission laat wel zien dat Moonen hier actief op inspeelt: schonere vrachtwagens, efficiënt beladen en het aantal kilometers zo laag mogelijk houden. Wij houden van duurzame logistiek.”

Hoger leggen van de groene lat
In 2012 verkreeg Moonen de eerste Lean & Green Star voor de CO2-reductie in haar eigen organisatie. Een jaar kwam daar de tweede ster bij. “Hiervoor zijn we actief de keten ingegaan om verder te besparen”, vertelt Van Bussel. “Samen met toeleveranciers en klanten hebben we in de beide trajecten uiteindelijk 49,6% CO2-reductie gerealiseerd, drie keer de norm van het programma.  Samen met Connekt en andere koplopers op het gebied van duurzame logistiek ontwikkelen we nu het programma voor de derde Lean & Green Star. Begin 2017 kunnen we wat meer over de criteria vertellen. Ik kan alvast zeggen dat de lat hoog ligt en de scope wordt verruimd. Het is behoorlijk ambitieus.”

© 2024 Moonen Packaging