Ketensamenwerking maakt logistiek weer ‘sexy’ in Midden-Limburg

Ontwikkeling van logistiek talent voor de regio

De logistieke sector is een belangrijk speerpunt van de Nederlandse economie en een goed functionerende arbeidsmarkt is daarbij essentieel. Echter, krapte op de arbeidsmarkt, vergrijzing en urbanisatie hinderen de krachtige positie van de Limburgse logistiek. Bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en overheden in Midden-Limburg slaan daarom de handen ineen om de logistieke arbeidsmarkt in de regio te versterken.

Tekort aan chauffeurs, laders, lossers, managers en heftruckers
Economische groei en de opmars van e-commerce in Nederland zorgen voor hoogtijdagen in de logistieke sector. Het vinden van kwalitatief goed personeel vormt als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt echter een bedreiging voor de branche. Eind vorig jaar waarschuwde Rabobank reeds voor de keerzijde van de snelle groei van de logistieke sector: het toenemende tekort aan ervaren chauffeurs is de grootste uitdaging voor het wegtransport. Ook uitzendbureau Tempo-Team gaf onlangs aan dat de arbeidsmarkt voor chauffeurs, laders, lossers, hef- en reachtruckers en logistiek managers in rap tempo krapte begint te vertonen.

Vergrijzing en urbanisatie tarten Limburgse arbeidsmarkt
De krapte op de arbeidsmarkt is een uitdaging voor heel logistiek Nederland, en ook Midden-Limburg heeft te maken met een tekort aan arbeidskrachten. Logistiek is een belangrijke economische motor voor de regionale economie, omdat goederen vanuit deze regio, dankzij haar excellente geografische ligging en infrastructuur, snel en betrouwbaar geleverd kunnen worden aan consumenten in heel Europa. De belangrijkste bedreiging voor de positie als logistieke topregio is de toenemende vergrijzing; in Midden-Limburg is maar liefst 22% van de inwoners 65 jaar of ouder, terwijl het aantal jongeren dat wegtrekt naar de grote steden buiten Limburg jaarlijks toeneemt. Daarnaast heeft de logistiek last van uitstroom van arbeidskrachten naar andere sectoren.

e-Fulfilment Hub: samen werken aan meer logistiek talent
Samen met 10 andere Midden-Limburgse organisaties is Moonen Packaging verenigd binnen de e-Fulfilment Hub. Eén van de doelen daarvan is het creëren van een toekomstbestendige logistieke arbeidsmarkt. Projectdeelnemers Fontys Hogeschool Venlo en Centrum voor Logistiek Vakmanschap gaan nauw samenwerken met de deelnemende bedrijven, om te zorgen voor een hogere en betere doorstroom van studenten waardoor de regio de beschikking blijft houden over voldoende gekwalificeerde arbeidskrachten. Ondernemers gaan op hun beurt aan de slag om de logistieke sector een meer ‘sexy’ imago te geven: aandacht voor employer branding, betere secundaire arbeidsvoorwaarden en het creëren van meer doorgroeimogelijkheden. Internationale arbeidsmigratie, flexibele arbeidskrachten en Euregionaal personeel werven worden tevens als oplossingsrichtingen omarmd. Nauwe banden tussen opleiders, ondernemers en regionale overheden zijn essentieel om logistieke talenten te bereiken en te behouden voor Midden-Limburg!

 

© 2023 Moonen Packaging