Internet of Things: kans of uitdaging voor de verpakkingsindustrie?

Fitness trackers, zelfrijdende auto’s en realistisch lijkende robots, het zijn voorbeelden van consumententoepassingen die voortkomen uit de trend (Industrial) Internet of Things. Het digitaliseren van de fysieke wereld is hot. De verwachtingen van de impact op de verpakkingsketen zijn hoog gespannen. Operations Manager Roland van Bussel vertelt hoe in de toekomst logistieke processen binnen Moonen Packaging hiermee slimmer kunnen worden ingericht.

Wat is Internet of Things?
Internet of Things omvat het verbinden van apparaten die onderling informatie delen en het ontwikkelen van nieuwe toepassingen hierop. In de logistiek zijn er de afgelopen jaren al stappen gezet om in de keten informatie van verschillende systemen met elkaar te delen. ‘Door het uitwisselen van data tussen verschillende systemen kan er beter worden ingespeeld op de wensen van klanten en kunnen doorlooptijden versnellen. Simpele voorbeelden hiervan zijn: het als klant kunnen aangeven van een levertijd naar voorkeur of het inschatten van een mogelijke levertijd aan de hand van data die vervoerders vrijgeven.’ vertelt van Bussel.

Duurzaam denken en doen met data
‘Bij Moonen Packaging gebruiken we data om onze processen te verduurzamen’ gaat van Bussel verder. ‘Zo analyseren we de CO2-uitstoot van onze vervoerders die we gebruiken voor het inrichten van een duurzaam routeplan. Een ander praktisch voorbeeld is dat we in de toekomst binnen ons pand gaan werken met zogeheten ‘tags’. Met deze ‘tags’ verzamelen we data die uit te lezen is in heatmaps. Daaruit kunnen we bijvoorbeeld aflezen welke docks het langst openstaan, waar in het warehouse de meeste bewegingen plaatsvinden of wanneer er verlichting vervangen dient te worden. Door het verzamelen van al deze data kunnen we sneller actie ondernemen om duurzamer te werken.’

Connected distributiecentrum
Met data is er beter zicht te krijgen op de prognoses van transporten en productieprocessen, maar ook op het voorraadbeheer binnen de hele keten. Via een ERP systeem worden verbindingen van alle ketenpartijen met elkaar in contact gebracht.
Van Bussel voorspelt dat de ontwikkelingen met Internet of Things leiden naar een nieuw type warehouse: een ‘Connected Distributiecentrum’. ‘Als het gaat om het verzenden en ontvangen goederen zie ik kansen om met data de ontvangst en verzendingen van goederen efficiënter in te richten. Leveranciers zouden op voorhand kunnen weten bij welke dock producten geleverd dienen te worden. Data van leveranciers en inkooporders kunnen we nog beter inzetten om zendingen te bundelen. Als we ook nog eens de effectieve afzet van klanten inzichtelijk krijgen, kunnen we beter de voorraad managen. Met data kunnen we als verpakkingsgroothandel echt stappen zetten.’

Winst maken met data
De ontwikkeling van Internet of Things vraagt van bedrijven dat zij een groot aantal technologische processen dienen te optimaliseren. Daarbij geven 1100 vertegenwoordigers in een onderzoek van een Amerikaans technologieconsultant aan dat complexe technologie, beveiliging van data, gebrek aan voldoende expertise en gebrek aan budget, de belangrijkste uitdagingen zijn. Adviesbureau McKinsey verwacht dat op middellange termijn Internet of Things wereldwijd een enorm economisch voordeel gaat opleveren. Uitgesproken cijfers zijn 3,9 biljoen dollar per jaar met een uitloop van 11 biljoen dollar in 2025.
Van Bussel sluit af: ‘De exacte winst die Internet of Things ons gaat opleveren, is lastig te voorspellen. Één ding is zeker: inzichten uit data hebben een positief effect op het verlagen van de kosten en verminderen van verspillingen in de keten.’

Bronnen:
https://insights.abnamro.nl/2016/02/industrial-internet-of-things/
https://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/the-internet-of-things-the-value-of-digitizing-the-physical-world

https://www.computable.be/artikel/blogs/digital-transformation/6289074/5669141/smart-manufacturing-vraagt-om-technology-pull-strategie.html

© 2023 Moonen Packaging