Ecologische voetafdruk verkleinen door te kiezen voor PaperWise

“Waarom landbouwafval verbranden, terwijl het verwerkt kan worden tot een perfecte grondstof voor papier?”

Enkele gewassen die verbouwd worden voor voedsel bestaan maar voor 20% uit voedsel. De overige 80% bestaat uit stengels en bladeren en wordt beschouwd als landbouwafval. PaperWise geeft dit landbouwafval een tweede leven. Bladeren en stengels die overblijven van de oogst worden bewerkt tot grondstof voor kwalitatief hoogwaardig papier en karton. Privé, op het werk, bij drukkerijen, bij verwerkers (converters), in de verpakkingsindustrie … Overal waar papier of karton wordt gebruikt én waar waarde wordt gehecht aan kwaliteit tegen een goede prijs, is PaperWise het duurzame alternatief.

Waarom PaperWise?
- Stop verspilling! Hergebruik secundaire grondstoffen voor topkwaliteit papier en karton.
- Verlaag de impact op het milieu met 47% in vergelijk met FSC-papier van houtvezels.
- Start met duurzaam inkopen en realiseer jouw MVO-doelstellingen.
- Betrek medewerkers en klanten bij jouw MVO-doelstellingen en vergroot je MVO-imago.

PaperWise is papier en (vouw)karton van A-kwaliteit. PaperWise milieuvriendelijk papier voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen en is verkrijgbaar tegen een betaalbare prijs. Het papier is helderwit van kleur en voldoet als een uitstekende drager van alle soorten inkt. Het vouwkarton is naturel van kleur en bij uitstek geschikt als verpakkingskarton voor food en non food producten. Uiteraard is PaperWise papier en karton multifunctioneel storingsvrij te gebruiken voor alle printers, kopieerapparaten, faxen en drukpersen. Het papier en karton van PaperWise garandeert een levensduur tot 100 jaar (conform ISO 9706, voor archivering). 

Voordelen 
Landbouwafval in plaats van bomen als grondstof voor papier biedt vele voordelen;
1. Deze restmaterialen komen jaarlijks vrij. Bij bomen kan dit vaak tientallen jaren kosten. De meeste soorten bomen in Europa hebben een groeitijd tussen de 25 en 40 jaar.
2. Materiaal dat normaal gesproken als afval verwerkt zou worden, krijgt nu de hoogste waarde: het vormt de grondstof voor papier dat tot wel 7 keer te recyclen is.
3. Door landbouwafval te gebruiken hoeven er een stuk minder bomen gekapt te worden en kunnen bossen behouden worden.
4. Het verwerken van landbouwafval tot papier heeft een lagere milieubelasting dan het verwerken van houtvezels als grondstof. 
5. De grondstof opbrengst cellulose is per hectare landbouwgewas circa 1,5 keer hoger dan van een hectare bos. 
6. Er is maar één stuk landbouwgrond nodig voor twee producten: voedsel en de grondstof voor papier.
7. Er is ook maar één plant nodig voor die twee producten: voedsel en de grondstof voor papier. 
8. Armere boeren kunnen geld verdienen aan landbouwafval wat ze normaal gesproken weg zouden gooien. 

In Europa verbruiken we jaarlijks zo’n 77,4 miljard kilogram papier en karton (bron: CEPI). Om dit te verplaatsen zijn jaarlijks meer dan 5 miljoen vrachtwagens nodig. Een enorme aanslag op het milieu dus. Paperwise wordt in fabrieken in Azië en Zuid-Amerika gemaakt waar veel landbouwgewassen verbouwd en verwerkt worden. Het transport van PaperWise vindt plaats met containerschepen met een A- of B-energielabel. Uit milieuonderzoek blijkt dat 1000 kilometer zeetransport een gelijke milieubelasting heeft als 51 kilometer vrachtwagentransport. Kiezen voor PaperWise is kiezen voor kwaliteit, milieu en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Kom zelf in actie!
Ook jij kunt een belangrijke bijdrage leveren aan het ontlasten van het milieu. Dat kun je uiteraard doen door PaperWise papier te gaan gebruiken, maar ook door onderstaande tips toe te passen, om je papiergebruik te verlagen:– Kies voor lager gramgewicht van papier (dunner papier)
– Print dubbelzijdig
– Stap over op digitaal verzenden van informatie
– Kies voor een centrale copier/fax/scanner per afdeling
– Print binnen jouw bedrijf medewerker gebonden
– Toon printgedrag als milieudashboard op beeldscherm
– Stap over op een ‘paperless office’

© 2023 Moonen Packaging