Verandering definitie 'producent of importeur' leidt tot wijzigingen

Vanaf 1 januari 2023 wijzigt de toepassing van het begrip ‘producent of importeur’, op voorspraak van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het inzamelen en recyclen van plastic verpakkingen in het zwerfafval wordt bekostigd met deze Afvalbeheerbijdrage Verpakkingen.

Door de wijziging wordt Moonen Packaging vanaf 2023 als importeur verantwoordelijk voor de afdracht van de afvalbeheerbijdrage van verkooppuntverpakkingen. Daarnaast treedt een opslag op SUP-artikelen van €2,30 / 1000 stuks in werking. Gezien de impact van deze maatregelen zijn wij genoodzaakt de heffingen, indien van toepassing, aan u door te belasten. Echter, we zullen dit zo transparant mogelijk vermelden op onze facturen. Op de website van het Afvalfonds vindt u de tarieven per materiaalsoort.

Momenteel onderzoeken we bij Moonen Packaging wat de gevolgen van deze wijzigingen zijn voor onze klanten. Vanwege ons uitgebreide assortiment hebben we tijd nodig om de exacte impact voor alle verpakkingen te bepalen. Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om deze heffingen van het Afvalfonds op een later moment in rekening te brengen of in onze prijzen te verwerken. We houden u op de hoogte en zullen u te zijner tijd verder informeren.

De afvalbeheerbijdrage betreft enkel artikelen die voor het eerst op de Nederlandse markt gebracht worden. Indien u verkooppuntverpakkingen of SUP-artikelen importeert of bij ons een product met eigen merk/logo/bedrijfsnaam inkoopt, bent u zelf verantwoordelijk voor de afdracht aan het Afvalfonds. Bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de afdracht van de afvalbeheerbijdrage aan het Afvalfonds, zijn tevens verantwoordelijk voor de afdracht van de SUP-opslag. Koopt u artikelen bij Moonen Packaging waarvoor u zelf verantwoordelijk bent voor de afdracht aan het Afvalfonds, dan leveren wij u de benodigde gegevens voor de afdracht tijdig aan.

Wilt u meer weten over de nieuwe wetgeving? Alle updates van Moonen Packaging leest u op de pagina Wet- en Regelgeving op onze website of bekijk de website van het Afvalfonds.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht? Neem dan contact met ons op.

© 2024 Moonen Packaging