”De MVO Prestatieladder is een bevestiging achteraf van je gedrag in de praktijk”

Als eerste in haar branche verdiende Moonen Packaging in 2014 niveau 3 van de MVO Prestatieladder, een jaar later gevolgd door niveau 4. Deze prestigieuze norm, waarvoor een bedrijf véél moet doen, is in het voorjaar van 2016 verlengd. Moonen laat zien dat ze zich verantwoordelijk voelt voor ‘People & Planet'.

De MVO Prestatieladder is in 2010 in het leven geroepen door een Nederlandse organisatie die vond dat prestaties op het gebied van maatschappelijk ondernemen (MVO) getoetst en gecertificeerd zouden moeten worden. Ans Kok, Quality Assurance Manager bij Moonen, legt uit. “Als je niet certificeert, kun je niet gestandaardiseerd meten of toetsen. De MVO Prestatieladder is een bevestiging achteraf van je gedrag in de praktijk. Het gaat er om dat je zelf verantwoordelijk bent voor de planeet, voor elkaar en voor het bedrijf. In MVO draait het om de 3 P’s: People, Planet & Profit.”

Ketenaansprakelijkheid
De MVO Prestatieladder bestaat uit vijf treden. De eerste is een nulmeting die het besluit vastlegt dát een onderneming maatschappelijk verantwoord wil ondernemen en voorts doelen formuleert. Bij de tweede gaat men met deze doelstellingen aan de slag en bij de derde maakt het bedrijf een benchmark waarbij ook collega’s betrokken worden.

“Het is de bedoeling dat het MVO-beleid steeds meer bedrijven en personen raakt”, legt Ans Kok uit. “Zo gaat het bij niveau 4 om ketenaansprakelijkheid. Moonen kan wel werken volgens de normen van de MVO Prestatieladder, maar wat doen onze leveranciers en andere stakeholders? Met trede 4 laten we zien dat wij ons verantwoordelijk voelen voor People & Planet.”

Ingrijpend
MVO zit in de haarvaten van Moonen. Zo scheiden de medewerkers in het logistieke centrum consequent het afval, zijn de heftrucks elektrisch en heeft de hele vestiging LED-verlichting, om maar een paar praktische zaken te noemen. Daarnaast is het vooral een verandering in manier van denken. MVO verandert een bedrijf van binnen, maar ook naar buiten toe. Ans Kok: “Hoe meer bedrijven aan de slag gaan met MVO en ketenaansprakelijkheid, hoe meer men van elkaar wil weten. Als bedrijf zul je steeds meer bewijzen moeten leveren.” Hoewel dat tijd, moeite en overredingskracht kost, is Kok ervan overtuigd dat de MVO Prestatieladder net zo ingeburgerd raakt als het FSC-keurmerk voor hout en papier. “Het gaat om bewustwording. Dat we sámen de verantwoording dragen voor de planeet en elkaar.”

De MVO Prestatieladder heeft zeven kernthema’s

  1. Behoorlijk bestuur
  2. Arbeidsomstandigheden en volwaardig werk
  3. Mensenrechten
  4. Eerlijk zaken doen
  5. Consumenten aangelegenheden
  6. Milieu, grondstoffen, energie, emissies
  7. Betrokkenheid bij en ontwikkeling van de gemeenschap

Wilt u verder praten over hoe wij ons MVO-beleid hebben ingericht? Neem dan contact op met Quality Assurance Manager Ans Kok via 0495-581730.

© 2023 Moonen Packaging