CEO’s grote bedrijven aan informateur

Zorg dat duurzaam ondernemen loont!

Samen met een breed front van andere CEO’s, van bierbrouwer tot beddenfabrikant, van uitvaartverzekeraar tot advies- en ingenieursbureau, van ICT-dienstverlener tot bouwonderneming, sluit CEO Gé Moonen zich aan bij de formerende partijen die oproepen tot een duurzaam regeerakkoord dat duurzaam ondernemerschap beloont en zo groene, economische groei bevordert. Met de juiste wetgeving en stimuleringsmaatregelen gaan bedrijven meer resultaten boeken en excelleren in schone verantwoorde oplossingen, aldus de CEO’s. Het Nederlandse regeerakkoord kan daarmee als voorbeeld dienen in Europa.
 
Volgens de CEO’s is er de afgelopen jaren door tal van duurzame koplopers in diverse sectoren van het bedrijfsleven aangetoond dat juist de innovatieve kracht van de markt klimaatafspraken van Parijs en de duurzame werelddoelen van de VN mogelijk kan maken, mits de juiste context geschapen wordt. Ze hopen dat de formerende partijen door hun oproep zien dat er breed maatschappelijk draagvlak is voor vergaande duurzame maatregelen.
 
Als inspiratie leggen de vijftien CEO’s de informateur een 10-punten plan voor. Het zijn de CEO’s van Bavaria, BAM, Besi, BeterBed, DELA, Interface, Koninklijke Auping, KPN, Moonen Packaging, Meerlanden, PitPoint, Rockwool, Royal HaskoningDHV, Tauw en TBI. Samen vertegenwoordigen ze tienduizenden banen en miljarden euro’s omzet. Het initiatief kwam van Royal HaskoningDHV en De Groene Zaak.
 

Duurzaam ondernemen
De kansen en noodzaak van duurzaam ondernemen waren niet eerder zo groot en concreet, zo pleiten de CEO’s. Veel duurzame innovaties worden goedkoper, net als kapitaal om te investeren. Bedrijven kunnen veel bereiken, maar veranderen gaat niet zonder prikkels. Met hulp van een volgend Kabinet kan Nederland het opbouwen van een structurele duurzame economie tot een succes maken en zo de samenleving verrijken.

CEO Erik Oostwegel van Royal HaskoningDHV: “In Nederland slaan bedrijfsleven en overheid vaak al de handen ineen om duurzame economische groei te realiseren. Met stimulerende maatregelen kan het nieuwe Kabinet de gewenste verandering definitief laten doorzetten.”

Directeur Marjolein Demmers van De Groene Zaak: “De opgave voor het komende Kabinet is om samen met ondernemers tempo te maken. Uiteindelijk is er duidelijkheid, uitdaging en beloning nodig. Dan kunnen koplopers vooruit, en zien anderen ook de kansen.”

 

De 10 punten uit het plan:

  1. Corrigeer marktfalen en zorg dat duurzaam ondernemen loont
  2. Durf grenzen te stellen
  3. Creëer experimenteerruimte en vertaal successen naar wettelijke aanpassingen
  4. Daag de markt uit en koop in op de beste duurzaamheidsprestaties
  5. Verplicht transparantie, zodat meer marktwerking ontstaat in duurzaamheid
  6. Vertaal duurzaamheidsbeleid en opgaven actief naar sectoren en convenanten
  7. Bied een stabiele beleidscontext, inclusief een klimaatwet
  8. Investeer in innovatie, duurzame en smart-technology
  9. Geef in mededingingsregels meer ruimte voor samenwerken in duurzaamheid
  10. Stuur transities door samen te werken met duurzame koplopers

Lees volledige brief

© 2023 Moonen Packaging