Achtergrond MVO-auditor Birgit van Oijen

MVO Inside-out

Birgit van Oijen begon na haar studie milieuchemie als adviseur milieumanagement bij diverse grote bedrijven. In de jaren die volgden werkte ze onder andere bij KPMG. Haar kennis voor milieuprocessen werd verrijkt met bedrijfsprocessen, kwaliteit, arbo en daarmee verkreeg Van Oijen steeds meer kennis over behoorlijk bestuur. Met die passie begon ze in 2008 met een partner haar adviesbureau MVO4Holland. Een studie Corporate Social Responsibility (CSR) aan de Erasmus legde de rest van de basis van haar huidige werk als adviseur en MVO-auditor.

Strategie is key
Als het aan Birgit van Oijen ligt, zou het zomaar kunnen dat ze over een paar jaar zelf voor de collegebanken les geeft in MVO. Maar eerst gaat ze nog een tijdje bedrijven en overheden helpen om dingen slimmer en groener te doen. “Mijn drijfveer? Ik houd niet van verspilling. Ik wil mensen praktisch uitleggen hoe ze hun organisatie kunnen verbeteren en dat voor ze inzichtelijk maken. Dat MVO geld kost is een fabel. Als je nu niet investeert en waarde toevoegt aan je producten en je dienstverlening, dan besta je over een paar jaar niet meer. Je moet dus zelf je strategie bepalen, zodat je grip houdt op je toekomst. Zelf bepalen wat voor jouw bedrijf en voor jouw stakeholders belangrijk is als het gaat om People, Planet en Profit. Vervolgens moet je de omstandigheden organiseren zodat je die strategie kunt uitvoeren.”

Behoorlijk bestuur
“Mijn vak is het creĆ«ren van de voorwaarden en omstandigheden voor behoorlijk bestuur. Zodat volwassen organisaties hun producten en dienstverlening op het gewenste kwaliteitsniveau kunnen aanbieden. Dat betekent processen beschrijven, risicodenken en beheersbaar maken van die risico’s. De richtlijnen en instrumenten hiervoor schieten als paddenstoelen uit de grond, zoals de MVO-prestatieladder, de NEN Zelfverklaring ISO 26000 en de MVO-monitor. Allemaal maken ze MVO steeds laagdrempeliger en makkelijker invulbaar, ook voor het MKB. Maar hoe maak je het zo dat het gedragen wordt in je hele organisatie en in je keten? Dat is waar je echt het verschil maakt.”

“Mijn drijfveer? Ik houd niet van verspilling. Ik wil mensen praktisch uitleggen hoe ze hun organisatie kunnen verbeteren en dat voor ze inzichtelijk maken.”

Materieel
“Dat vraagt allereerst om leiderschap. Sturen en bijsturen, commitment tonen voor je strategische visie. Die visie geef je inhoud door samen met je mensen te denken vanuit je product en dienstverlening. Je moet zoveel mogelijk stakeholders mee krijgen – ook je eigen personeel. De kunst is om in je organisatie te kijken naar onderwerpen die nu en straks ‘materieel’ zijn, dus van grote betekenis voor je toekomst. Onderwerpen waar je concreet in kunt zijn, onder andere als het gaat om eisen aan je leveranciers. Want de impact van je duurzame beleid in de keten is veel groter als het ook bij stakeholders wordt beleefd, en daar verandering tot stand brengt.”

Deze term heeft betrekking op de impact van onze business op de samenleving. Bij elke ketenactiviteit kunnen we ons afvragen wat het positief en negatief effect is. Ook de toekomstige effecten van bijvoorbeeld afvalverwerking of sourcing van verpakkingsmateriaal worden daarbij meegerekend. Zo kunnen we werken aan een toekomst waarin onze producten een positieve impact op de samenleving als geheel hebben. Hier leest u meer over MVO Outside-in.
Of bezoek de website van MVO4holland.nl

 

 


 

© 2023 Moonen Packaging