3 tips van Moonen Packaging bij het achterhalen van je WHY

Gastblog Debbie Veeke

Auteur: Debbie Veeke

Laat ik beginnen met de theorie. Waarom zijn sommige organisaties succesvol en anderen niet? Simon Sinek kwam tot de conclusie dat eigenlijk alle bedrijven heel goed weten wat ze doen. De meesten weten ook hoe ze dat doen (kernwaarden, USP’s, etc.). Maar slechts enkele bedrijven weten waarom ze het doen. Volgens Sinek raak je mensen alléén als je antwoord kunt geven op die laatste vraag.

 

"People don't buy what you do, they buy why you do it"

 

Over Moonen Packaging
61 jaar geleden begon familie Moonen een groothandel in verpakkingsmaterialen. De opa en vader van Gé Moonen zagen kansen in deze sector en het bedrijf groeide al snel uit tot regisseur in de keten. Moonen Packaging dacht met haar klanten mee over materiaalkeuze, manieren waarop men kosten kon besparen en een bijdrage kon leveren aan het milieu. Op een gegeven moment nam Gé het roer over en stelde zichzelf de ‘waarom-vraag’.

Gé vertelt: “Door de toegenomen welvaart is de hoeveelheid afval in 60 jaar tijd verviervoudigd. Ik realiseerde me al snel dat wij als leverancier van verpakkingsmaterialen feitelijk de veroorzaker zijn van die groter wordende hoeveelheid afval. Het besef groeide dat er kansen waren om hier op een andere, meer duurzame manier mee om te gaan. Of misschien was het ook schuldgevoel,” geeft Gé toe. “Want op den duur ga je je ook afvragen: wat wil ik dat er op mijn grafsteen komt te staan?

"Wat wil ik dat er op mijn grafsteen komt te staan?"

Onze ‘why’ zit op het vlak van duurzaamheid,” vertelt Gé. Een containerbegrip, zo realiseert hij zich. Daarom licht hij toe dat duurzaamheid voor hem te maken heeft met eerlijkheid, betrouwbaarheid en een lange relatie. Sinds 2000 verdiept Moonen Packaging zich in de markt van hernieuwbare grondstoffen. Ze wil bijdrage aan een circulaire economie, door gebruik te maken van grondstoffen die binnen een jaar hergebruikt kunnen worden.

In diezelfde periode heeft Moonen Packaging ook hun MVO-beleid flink aangescherpt. “We hebben bijvoorbeeld geïnvesteerd in ledverlichting, ons klimaatsysteem op kantoor vervangen en ons wagenpark zo groen mogelijk gemaakt. Ofwel: practice what you preach. We hebben alles gedaan wat kon; uiteraard binnen de beperkingen die je hebt met een bestaand pand.” Toch is het hen gelukt om 70% CO2 reductie te realiseren. “Dat leverde ons een eerste Lean & Green star op.”

Door met klanten en stakeholders in gesprek te gaan en mensen te stimuleren om vaker voor duurzame verpakkingsoplossingen te kiezen, kreeg Moonen Packaging uiteindelijk ook een tweede Lean & Green star. Daarmee mogen zij zichzelf het groenste bedrijf van Nederland noemen.

3 tips van Moonen Packaging bij het achterhalen van je ‘why’
Jezelf de ‘waarom-vraag’ stellen, is vaak het startschot van een verandertraject. Je wilt op een andere manier in business zijn. Moonen Packaging is dit traject 16 jaar geleden gestart, voordat de Golden Circle theorie van Simon Sinek bekend was. “We zijn misschien wel 5 jaar bezig geweest om onszelf, zowel qua interne branding als extern, goed op de kaart te zetten en te zorgen dat e.e.a. door de markt herkend werd. In het begin was er ook wel weerstand voor onze missie, maar ik ben blij dat we deze toch doorgezet hebben.” In de loop der jaren is de mission statement van Moonen Packaging een paar keer gewijzigd. Op dit moment luidt hij als volgt:

Wij gaan voor meer dan tevreden klanten door altijd de extra stap te zetten, met liefde voor onze planeet.”

Volgens Gé is een lange adem noodzakelijk wanneer je aan de slag gaat met het achterhalen van je ‘why’. Graag deelde hij de volgende 3 tips met mij.

 1.  Betrek je medewerkers
  Veel bedrijven hebben de neiging om de strategie met het managementteam te bepalen. Wij vinden het belangrijk om onze medewerkers overal bij te betrekken. Iemand uit het magazijn weet misschien niet wat een SWOT-analyse inhoudt, maar hij weet wel heel goed wat er speelt binnen het bedrijf en binnen de markt. Ook voor het vaststellen van onze mission statement hebben wij gesprekken gevoerd met onze medewerkers. Het moet immers intrinsiek zijn, anders wordt het een marketingtrucje en daar prikken klanten zo doorheen. In elke kwartaalbijeenkomst staat duurzaamheid op de agenda. Ik weet zeker dat bij Moonen Packaging alle medewerkers onze missie kennen. Daar begint het!
   
 2. Houd het simpel en concreet
  Het is belangrijk dat een missie kort en krachtig is. Je moet hem makkelijk kunnen onthouden. Elk jaar laten wij medewerkers meedenken over hoe zij kunnen bijdragen aan een stukje duurzaamheid. Door medewerkers hier zelf mee bezig te laten zijn en het concreet te maken, houdt je een missie levendig. Verder geldt natuurlijk de kracht van herhaling. Daarom hebben we overal in het pand korte kreten op de muur staan, waardoor mensen er continu aan herinnerd worden waarvoor we het doen.
   
 3. Zorg voor bewijs
  Wanneer je missie is om bij te dragen aan de planeet, dan doe je dat niet alleen met je producten, maar vooral met je gedrag. Daarom kiezen wij er bewust voor om veel te delen over duurzaamheid. Ik geef veel lezingen over dit onderwerp om een stukje bewustwording bij mensen te creëren. Niet alleen bij onze eigen klanten, maar juist ook bij niet gelieerde stakeholders. Daarnaast is het belangrijk om met bewijs te komen om aan te tonen dat je werkelijk stappen maakt ten aanzien van je missie.
   

Wat heeft de duurzame aanpak Moonen Packaging gebracht?
Moonen Packaging is de afgelopen jaren harder gegroeid dan ooit. Met als belangrijkste verschil dat klanten nu naar hén toe komen in plaats van andersom. Door de prijzen die ze gewonnen hebben, willen mensen met hen in gesprek over duurzame verpakkingsoplossingen. Er wordt ook veel over Moonen Packaging geblogd (ook ik deel mijn ervaringen in dit artikel) waardoor hun bekendheid is gestegen. Ze hebben hiermee ruim een half miljoen euro aan free publicity gegenereerd. Moonen Packaging geeft nu nauwelijks meer iets uit aan traditionele marketing zoals beurzen en advertenties. “We hoeven niet te roepen dat wij de beste oplossingen hebben, dat doen anderen wel voor ons.

Op dit moment kiest 20% van de klanten van Moonen Packaging voor hernieuwde grondstoffen. De ambitie is dat in 2020 50% van haar klanten verpakkingen koopt uit hernieuwbare grondstoffen. Daarmee leggen ze de lat steeds iets hoger om bij te dragen aan hun doel: respectvol omgaan met de planeet.

© 2023 Moonen Packaging