Duurzame Ontwikkelingsdoelen

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen of Sustainable Development Goals (SDG) zijn 's werelds agenda voor duurzame ontwikkeling. Zij zijn een oproep aan alle landen om actie te ondernemen om een einde te maken aan armoede, de planeet te beschermen en ervoor te zorgen dat welvaart wordt gedeeld door iedereen. De 17 doelstellingen hebben betrekking op kritieke gebieden die nodig zijn om binnen ons leven een meer welvarende wereld te creëren. 

Als verpakkingsgroothandel zien wij de veel raakvlakken met onderstaande Duurzame Onwikkelingsdoelen. Wij zetten ons in om verbetering van deze Duurzame Ontwikkelingsdoelen te realiseren in ons bedrijf en in de keten.

Waardig werk en economische groei

Dit doel is relevant, omdat Moonen Packaging samen met haar medewerkers verantwoordelijk is voor duurzame groei door het stimuleren van innovatief en creatief ondernemerschap. Tevens is het belangrijk om een veilige werkplek te creëren, waarin iedere medewerker zich betrokken, gerespecteerd en gewaardeerd voelt ongeacht je persoonskenmerken. In het verlengde hiervan is eerlijke arbeid bij toeleveranciers cruciaal.

 

 

Verantwoorde consumptie en productie

Verantwoorde consumptie en productie heeft veel raakvlakken, omdat Moonen Packaging samen met haar medewerkers en klanten verantwoordelijk is voor duurzame productie en efficiënt gebruik van (hernieuwbare) grondstoffen. Daarnaast is het terugdringen van de afvalberg en het bevorderen van circulariteit een prioriteit.

 

Klimaatactie

Het is voor Moonen Packaging mogelijk om samen met haar medewerkers direct invloed uit te oefenen op klimaatactie door koploper te worden en te blijven op het gebied van duurzaamheid. Ook kunnen we klimaatactie stimuleren door bij ieder gesprek dat we voeren, intern of extern, duurzaamheid op de agenda te zetten. Onze plaats in de verpakkingsketen geeft ons de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de gehele keten van producent tot eindgebruiker.

 

 

Leven in het water & Leven op het land

Deze doelen liggen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Moonen Packaging kan samen met haar medewerkers direct invloed uitoefenen door ontbossing tegen te gaan, te werken met gerecyclede en hernieuwbare grondstoffen, onze CO2-voetafdruk terug te dringen en plastic-soup te voorkomen.

 

 

© 2023 Moonen Packaging